AKI klubi liikmed on teotahtelised tantsu- ja muusikahuvilised inimesed, kes käivad koos korra kuus. Aegade jooksul on klubiüritusteks kasutatud mitmete erinevate asutuste saale.

Klubiüritused on kutsetega ja toimuvad üldiselt Tallinnas. Maikuus korraldatakse üldiselt päevane väljasõit mujale Eestis.

 • Klubiõhtud toimuvad kord kuus septembrist maini, üldiselt iga kuu viimasel reedel.
 • Suvekuudel ja detsembris üritusi ei ole.
 • Iga laudkond korraldab hooajal vähemalt ühe klubiõhtu (väiksemad laudkonnad võivad korraldamiseks ühineda).
 • Klubiõhtu on tavaliselt kas mingi teemapidu või stiilipidu. Peo teema teatab korraldaja ette vähemalt kuu. Klubiõhtul on kaetud on kohvi- ja kringlilaud, võimalusel pakutakse sööki, on elav muusika ja tants ning kas külalisesineja või ühistegevused.
 • Korraldaja laudkond õnnitleb kuu sünnipäevalapsi. Suvekuude sünnipäevade tähistamine jaotatakse maisse ja septembrisse.
 • Laudkondade esindajatest on moodustatud lauavanemate kogu. Omavahel suheldakse ka e-posti teel.
 • Lauavanemate kogu otsustab kõiki üldiseid küsimusi.

Tasud

 • Hooajatasu lepitakse kokku enne uue hooaja algust. Uue hooaja eest tasuda 15. septembriks. Hooajatasu arvelt tehakse lauavanemate ühisel heakskiidul üldised kulutused või toetatakse vajadusel ja eelarve eelneval esitamisel mõne peo kulude katmist, näiteks kevadine väljasõit või juubelipidu.
 • Ühe peo osavõtutasu suurus ja tähtaeg määratakse seda korraldava laudkonna poolt.
  Peo osavõtutasu arvelt tellitakse ansambel, vajadusel kutsutakse vahe-esinejad, kaetakse kohvilaud, peetakse meeles sünnipäevalapsi, tasutakse saali üür jmt.
 • Osavõtutasu kogub vastava peo korraldaja. Osavõtutasu palume tasuda korraldajate poolt määratud kontole ja kuupäevaks, märkides ülekandel osalejate nimed ja oma laua number. Vajadusel pöörduda korraldava laudkonna kontaktisiku poole ja leppida kokku hilisem maksmine.
 • Kuni hooajatasu laekumiseni on ühe peo osavõtutasuks külalise hind.
 • Osavõtutasu üldjuhul ei tagastata kuid võimaluse korral on tagastamine kokku lepitav.